ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಉಚಿತ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಕ್-ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಲು ಬೊ ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ:

ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು:
ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು